GROEP "ALLURE LIBRE" "RCB-GAL"

WEDSTRIJDEN

  • Een kalender van de buiten-stadion wedstrijden, de uitslagen en de kommentaren van de heldendaden van de leden van de Groep verschijnen in een kontaktblad, "A L’AIR LIBRE" benoemd.
     
  • Een aantal van deze wedlopen worden in de "REGELMATIGHEIDSWISSELBEKER VAN DE G.A.L." opgenomen. De betalende leden die onder de naam "RCB" hebben gelopen komen in aanmerking voor de wisselbeker, waarvan de prijzen in januari op het jaarlijkse avondfeest van de Groep "GALa" overhandigd worden.
  • Le RCB-GAL organise plusieurs courses par an; la plus connue est certainement "Les Hivernales" avec plus de 1500 participants au départ.
     
  • Si vous aimez la piste, nous organisons chaque année pour les membres et invités la "Course de L'Heure"  en novembre et un "10.000m", en général au mois de mai.